Informacje dla Rodziców

Dnia 29 maja 2019 r. o godz. 13.30 odbyło się spotkanie rodziców uczniów kl. I – VIII z dyrektorem szkoły. Podczas spotkania zostały przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej szkoły.

Procedury

Bezpieczna szkoła

Nadużywanie internetu przez dzieci i młodzież
Cyberprzemoc