Strefa Ucznia

Zasady pracy zdalnej w okresie 26-30 października 2020 r.

Drodzy Uczniowie!

  1. W tym tygodniu pracujemy tylko na Szkolnej Platformie Edukacyjnej.
  2. Wszyscy uczniowie klas IV – VIII mają obowiązek logowania się na Szkolnej Platformie Edukacyjnej na przedmiotach według dotychczasowego planu lekcji oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli. Czas wykonania zadań określają nauczyciele.
  3. Lekcje zdalne trwają po 30 minut. Na podstawie aktywności uczniów na platformie nauczyciele zaznaczają uczniom obecność na zajęciach (osobno na każdej lekcji) i wystawiają oceny za wykonaną pracę.
  4. Logowania po godzinie 15.00 nie będą uwzględniane.
  5. W przypadku uczniów mających problemy ze sprzętem Rodzice zgłaszają ten fakt Dyrektorowi Szkoły telefonicznie (tel. 86 273 10 56).
  6. Uczniowie klas I – III pracują zgodnie z planem w formie tradycyjnej w szkole.
  7. Pamiętajcie! Okres zdalnych lekcji, to nie jest czas wolny od nauki!
  8. Od przyszłego tygodnia planowane jest uruchomienie platformy MS Teams.

PLAN LEKCJI

Materiały edukacyjne dla uczniów:

http://spsulewo.pl

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalne-lekcje