Klasa VI

Materiały edukacyjne dla klasy VI

Matematyka

Biologia

Karta pracy: pajęczaki

Geografia

Karta pracy: rolnictwo Danii i Węgier

Język angielski

Karta pracy: The Red Book

Słownik: diki.pl
https://www.diki.pl/
Nagranie do słuchania:

Nagrania 2.31 i 2.32

Nagranie 2-39

Nagranie 2.40

Technika

Karta pracy: właściwości tworzyw sztucznych

Plastyka

Karta pracy

Język rosyjski

Ćwiczenia: 2, 3 i 4 (str. 74 – 75)

Język polski

Karta pracy nr 1

Więcej materiałów:

https://sulewo.moodlecloud.com/login/index.php

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalne-lekcje