Początki wsi Sulewo

Historia wsi Sulewo-Kownaty i Sulewo-Prusy

Wieś Sulewo-Kownaty   jak i wieś Sulewo-Prusy powstały w   okresie książąt   mazowieckich. Najwybitniejszym z nich był Janusz I, który według Jana Długosza był „najmędrszy i najznakomitszy”:

który nie tylko rozsądnym jak na ów czas, wymiarem sprawiedliwości i mądrym rządem kraj swój dotąd ubogi w ciągu czterdziestu siedmiu lat swego panowania do pomyślnego przyprowadził stanu, ale tak był w rządach umiarkowanym, że go za wzór i przykład innym przytaczano”.

Książę Janusz I żył w latach 1374-1429. On zainicjował i prowadził planowo (przez swoich urzędników i mierników) akcję osadniczą na północno-wschodnim Mazowszu od drugiej połowy XIV wieku.

W drugiej połowie 1426 roku rozdawnictwem objęto ziemię między Wissą a Ełkiem, w pobliżu drogi z Wąsosza do Kamiennego Brodu. 26 czerwca 1426 roku Książe Janusz I wystawił Andrzejowi z Kruszewa ( koło Płońska) przywilej na 15 włók ziemi w pobliżu Klimaszewnicy i drugie 15 włók „z boku tej rzeki, którą nazwał Sulowstok”. Andrzej nazwał te ziemię Sulowstok, od imienia swojej żony Sulisławy. Na ziemiach tych osiadły dwa rody: Sulewscy herbu Prus i Sulewscy herbu Kownata.
Dnia 5 marca 1439 r. Maciej z Sulewa sprzedał Jaszczołdowi 5 włók w Sulewie za 5 kop gr. Imię Jaszczołd występowało tylko wśród Sulewskich herbu Kownata, a więc z tym aktem kupna wiąże się początek wsi Sulewo-Kownaty. Sulewo, w którym mieszkali Sulewscy herbu Prus, nazwano Sulewo-Prusy, a Sulewo, w którym mieszkali Sulewscy herbu Kownata nazwano Sulewo-Kownaty.

herb Kownata Herb Kownata Herb Prus

Źródło:

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego, Warszawa 1975.

Źródło grafiki: Wikipedia