Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia!

Seneka Młodszy

Rok szkolny 2020/2021

Koronawirus – informacje

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodowaćprzeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

https://www.gov.pl/web/koronawirus

14 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 55 organów prowadzących dla 93 szkół na ogólną kwotę 1 302 000 zł. Wśród 93 szkół, które otrzymały dofinansowanie znalazła się Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach.

Realizacja projektu „Aktywna tablica”


Trzy izby lekcyjne w Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach zostały wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne o przekątnej 65 cali i rozdzielczości 4K.
Pomoce dydaktyczne zakupiono z dotacji celowej w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
Wkład własny 3 500,- zł.
Środki uzyskane w ramach programu rządowego 14 000,- zł.
Wszyscy nauczyciele Szkoły brali udział w cyklu szkoleń związanych z obsługą monitorów, zastosowaniem ich w procesie dydaktycznym oraz wybranych narzędzi przydatnych do tworzenia materiałów lekcyjnych.
Do szkoleń przeprowadzonych w SP w Sulewie-Kownatach przez CEN w Łomży zaproszono również nauczycieli z innych szkół z terenu gminy Wąsosz.
Nauczyciele Szkoły i uczniowie chętnie wykorzystują nowy sprzęt, przez co lekcje są atrakcyjniejsze i są łatwiej przyswajane przez uczniów.


#GaszynChallenge dla Hani Poczobut

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach podjęli wyzwanie i przyłączyli się do #GaszynChallenge dla Hani Poczobut chorej na SMA . Nauczyciele wpłacili 160,- zł. na leczenie Hani.