WYDARZENIA


14 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 55 organów prowadzących dla 93 szkół na ogólną kwotę 1 302 000 zł. Wśród 93 szkół, które otrzymały dofinansowanie znalazła się Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach.

.